Sprievodná akcia k Európskej noci výskumníkov 2018 v Hurbanove PDF Tlačiť E-mail
Na piatok 28. septembra Geomagnetické observatórium Ústavu vied o Zemi SAV v Hurbanove a Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spoločne naplánovali sprievodnú akciu k Európskej noci výskumníkov. Zorganizovali pre verejnosť program, ktorý pozostával z návštevy planetária, prehliadky historického seizmografu, výkladu o meraniach geomagnetického poľa, a z pozorovania nočnej oblohy hvezdárskym ďalekohľadom.

V štyroch vstupoch absolvovali návštevníci, dospelí aj deti, zhruba dva a pol hodinový program – tri vstupy v slovenskom a jeden v maďarskom jazyku.

Na našom pracovisku, t. j. na Geomagnetickom observatóriu ÚVZ SAV, sa záujemcovia najprv dozvedeli, ako funguje zariadenie na zaznamenávanie zemetrasení (seizmograf), ktoré u nás takmer nepretržite funguje od r. 1909, pričom prvé zemetrasenie zaznamenalo v roku 1911. Starodávna technológia zakresľovania seizmogramu na zadymený papier, ktorou sa dajú zaznamenať silné zemetrasenia aj z veľmi vzdialených končín zemegule, zaujala malých aj veľkých.

V druhej časti nášho programu sa hovorilo o geomagnetickom poli. Účastníci spolu s pomocou prednášateľov a meracích prístrojov odhalili šokujúcu skutočnosť, že dobre známy magnetický kompas nás trošíčka klame a neukazuje presne na sever. Niektorým zo skupín návštevníkov sa za asistencie našich pracovníkov dokonca podarilo dosť presne odmerať, ako veľmi nás kompas "klame": namiesto správneho smeru nám ukazuje päť stupňov na východ. Len pre porovnanie, presná hodnota tejto odchýlky od severu, tzv. magnetická deklinácia, je v Hurbanove v súčasnosti 4° 44' 53''.

V diskusiách sa najmä dospelí návštevníci osobitne zaujímali aj o veľké geomagnetické búrky. Bolo vidno, že mnohí hostia prišli pripravení a mali o tejto problematike čo-to naštudované. Je známe, že takéto javy bežne predstavujú hrozbu v severských krajinách, ale z času na čas môžu dôsledky intenzívnych magnetických búrok postihnúť aj územie našej krajiny. Ďalšia častá otázka, ktorú položili skoro v každej skupine, sa týkala prepólovania zemského magnetického poľa – teda čo sa stane, keď sa severný a južný magnetický pól Zeme vymenia. Dúfame, že sme našich návštevníkov odpoveďami uspokojili, a že od nás odchádzali s pocitom, že sa dozvedeli čosi zaujímavého.

Sprievodcami na geomagnetickom observatóriu boli Dr. Fridrich Valach a Dr. Magdaléna Váczyová a s bezproblémovým priebehom programu pomohli aj kolegyne Mgr. Melinda Vajkai a Oľga Almásiová.

Hosťom touto cestou ďakujeme za návštevu a za príjemnú atmosféru počas náročného programu.

Text: F. Valach

Fotogaléria:
Image
Prví návštevníci podujatia pri prehliadke historického seizmografu typu Mainka.
Image
V priestoroch observatória sme pre návštevníkov simulovali merania geomagnetického poľa. Takéto merania vykonávame v teréne na celom území Slovenska.
Image
K meraniam bolo treba porozumieť aj tomu, čo je vektor. Návštevníci s potrebnou matematikou nemali žiaden problém. (Potrebovali sme predsa meraním určiť smer vektora geomagnetického poľa...)
Image
Pri diskusii o tom, ako naša sondou zistíme, ktorým smerom je magnetický pól.
Image
Nie vždy len vážne...
Image
Pri prístrojoch sme nielen merali, ale aj diskutovali, napríklad o prepólovaní geomagnetického poľa,
o magnetických búrkach, o astronautoch v okolo-zemskom kozmickom prostredí...
Image
Nočné chodby starobylého geomagnetického observatória počas programu.

Posledná úprava Piatok, 05 Október 2018 12:31
 


Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi, v. v. i.

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic

Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

geomag@geomag.sk

 

PrihlásenieKto je pripojený?

Máme online 3 hostí 

Štatistika

Členovia : 14931
Článkov : 319
Webové prepojenia : 4
Počet zobrazení obsahu : 586377