Geomagnetická aktivita / Geomagnetic activity arrow K indexy v roku 2019 / K indices in 2019
K indexy v roku 2019 / K indices in 2019
JULY 2019 PDF Tlačiť Email
02.08.2019

July    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   2 3 2 2   2 2 1 2    16   8   0

 2   2 1 1 1   1 2 3 1    12   6   0

 3   0 1 1 1   1 2 2 0     8   3   0

 4   0 1 1 1   2 2 2 2    11   5   0

 5   2 1 1 1   2 1 0 0     8   3   0

 

 6   1 1 1 1   1 0 0 1     6   2   0

 7   1 1 1 1   1 1 2 2    10   4   0

 8   2 1 1 1   1 2 4 4    16  10   0

 9   3 2 2 1   2 3 5 3    21  15   1

10   2 4 3 3   3 2 2 2    21  13   1

 

11   3 2 3 2   1 1 1 1    14   7   0

12   1 2 2 1   2 2 1 2    13   6   0

13   0 2 1 2   2 3 3 2    15   8   0

14   2 1 1 1   1 1 2 2    11   5   0

15   3 2 2 3   2 2 3 1    18  10   0

 

16   1 1 1 2   1 2 2 1    11   5   0

17   2 2 2 1   2 1 2 2    14   6   0

18   1 1 1 1   2 1 1 1     9   4   0

19   1 1 1 1   1 1 1 2     9   4   0

20   0 1 0 1   1 1 1 0     5   2   0

 

21   0 1 1 1   2 2 3 3    13   7   0

22   2 2 2 3   3 2 2 2    18   9   0

23   1 2 2 2   3 1 1 2    14   7   0

24   2 2 0 1   2 2 2 2    13   6   0

25   0 1 1 1   1 1 1 1     7   3   0

 

26   0 1 1 0   0 1 1 0     4   2   0

27   1 1 1 2   1 2 3 2    13   6   0

28   2 2 1 2   1 2 1 1    12   5   0

29   2 1 2 1   1 2 1 1    11   5   0

30   2 1 0 1   3 4 2 3    16  10   0

 

31   2 1 2 2   1 2 2 2    14   6   0

Posledná úprava ( 02.08.2019 )
 
JUNE 2019 PDF Tlačiť Email
08.07.2019

June    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 

 

 1   1 1 1 1   0 1 1 1     7   3   0

 2   2 1 0 0   0 1 1 1     6   2   0

 3   1 1 1 1   2 2 1 1    10   4   0

 4   1 2 1 1   2 3 3 2    15   8   0

 5   2 1 1 1   1 1 2 1    10   4   0

 

 6   0 1 1 1   1 1 1 0     6   2   0

 7   0 1 1 1   2 2 2 1    10   4   0

 8   1 1 1 2   4 5 5 3    22  19   1

 9   2 2 2 1   1 1 1 2    12   5   0

10   1 1 1 0   0 1 1 1     6   2   0

 

11   0 1 1 0   0 1 1 1     5   2   0

12   1 2 0 1   1 1 1 0     7   3   0

13   1 3 2 1   2 2 2 3    16   8   0

14   3 2 2 2   2 2 1 1    15   7   0

15   1 1 1 1   1 1 0 1     7   3   0

 

16   1 2 2 1   1 1 1 1    10   4   0

17   0 1 1 1   1 1 0 0     5   2   0

18   1 1 1 1   2 1 1 1     9   4   0

19   1 1 1 2   1 1 0 1     8   3   0

20   1 2 2 2   2 1 2 3    15   7   0

 

21   2 2 1 1   1 1 2 3    13   6   0

22   1 1 1 1   1 1 1 0     7   3   0

23   0 1 1 1   1 1 1 1     7   3   0

24   2 2 1 1   1 1 2 1    11   5   0

25   2 1 1 1   2 1 1 2    11   5   0

 

26   2 2 2 2   1 2 1 2    14   6   0

27   2 2 1 1   1 1 1 1    10   4   0

28   2 2 1 1   2 1 2 1    12   5   0

29   1 1 2 1   1 1 1 1     9   4   0

30   2 1 0 1   1 1 0 1     7   3   0

 

Posledná úprava ( 08.07.2019 )
 
MAY 2019 PDF Tlačiť Email
05.06.2019

May   2019

 

 

            Gr.         K     Sum AK C

day

1   1 2 2 2   2 3 4 5    21  15   1

2   3 3 2 2   2 3 3 2    20  11   1

3   2 1 1 2   2 2 2 3    15   7   0

4   0 2 1 3   3 3 3 2    17  10   0

5   1 1 0 1   0 1 1 1     6   2   0

 

 6   2 1 0 1   2 1 2 2    11   5   0

 7   1 2 1 1   1 2 2 1    11   5   0

 8   1 1 0 1   1 0 1 1     6   2   0

 9   1 2 2 2   2 1 2 3    15   7   0

10   1 2 1 1   1 3 3 3    15   8   0

 

11   4 4 4 4   3 2 3 4    28  22   1

12   1 1 1 1   0 2 2 2    10   4   0

13   1 0 1 2   1 3 2 2    12   6   0

14   3 5 5 3   2 4 4 2    28  24   1

15   1 2 1 1   2 3 3 1    14   7   0

 

16   2 2 1 1   2 2 3 2    15   7   0

17   2 1 2 1   2 2 0 1    11   5   0

18   1 1 1 2   2 1 1 1    10   4   0

19   0 1 1 1   1 1 1 2     8   3   0

20   4 2 1 2   1 2 1 1    14   8   0

 

21   1 2 1 1   2 1 1 1    10   4   0

22   0 2 1 1   1 1 2 1     9   4   0

23   1 2 1 1   2 2 2 2    13   6   0

24   1 2 2 1   2 2 2 2    14   6   0

25   0 1 1 1   0 2 2 1     8   3   0

 

26   1 2 1 0   2 1 1 3    11   5   0

27   2 2 3 1   1 3 3 1    16   9   0

28   1 1 1 2   3 2 3 3    16   9   0

29   3 3 3 3   3 3 3 3    24  15   1

30   3 2 1 2   2 2 3 2    17   9   0

 

31   2 2 1 1   0 1 1 0     8   3   0

Posledná úprava ( 05.06.2019 )
 
APRIL 2019 PDF Tlačiť Email
09.05.2019

April   2019

 

 

               Day         K           Sum  AK   C

 

 1   2 2 1 2   2 2 1 0    12   5   0

 2   0 0 1 1   1 1 4 3    11   7   0

 3   2 2 2 1   2 2 3 3    17   9   0

 4   3 1 1 2   2 4 3 2    18  10   0

 5   3 2 2 2   3 2 3 4    21  13   1

 

 6   2 2 1 2   1 1 3 2    14   7   0

 7   1 2 0 2   2 1 3 3    14   7   0

 8   2 2 2 2   3 3 3 3    20  11   1

 9   3 2 2 2   2 2 3 2    18   9   0

10   3 3 2 1   1 4 4 2    20  13   1

 

11   1 2 1 2   2 2 1 0    11   5   0

12   3 2 1 2   1 2 2 3    16   8   0

13   3 2 2 1   1 1 3 2    15   8   0

14   0 1 2 1   1 1 1 2     9   4   0

15   1 1 2 3   2 2 3 3    17   9   0

 

16   2 2 2 2   2 1 2 2    15   7   0

17   1 1 0 1   0 1 3 2     9   4   0

18   0 0 1 0   1 1 1 1     5   2   0

19   0 1 1 2   2 1 2 1    10   4   0

20   1 0 1 2   1 1 2 1     9   4   0

 

21   1 1 1 2   1 1 1 1     9   4   0

22   0 1 1 1   1 2 1 1     8   3   0

23   1 1 0 1   1 3 4 4    15  10   0

24   4 2 1 2   2 2 1 2    16   9   0

25   1 2 1 2   1 0 2 1    10   4   0

 

26   1 0 0 0   1 1 2 3     8   4   0

27   2 1 2 1   2 2 3 2    15   7   0

28   1 1 1 1   1 1 3 3    12   6   0

29   1 1 1 2   1 2 1 2    11   5   0

30   2 1 1 2   1 1 3 2    13   6   0

 

Posledná úprava ( 09.05.2019 )
 
MARCH 2019 PDF Tlačiť Email
03.04.2019

March    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   4 3 3 3   2 5 4 4    28  23   1

 2   4 2 3 2   2 3 3 2    21  13   1

 3   2 2 1 2   1 1 1 3    13   6   0

 4   2 2 1 2   2 1 1 3    14   7   0

 5   2 0 1 2   1 1 2 2    11   5   0

 

 6   1 1 3 2   2 1 3 3    16   9   0

 7   1 1 1 1   2 3 3 3    15   8   0

 8   3 1 1 2   1 0 1 2    11   5   0

 9   1 0 1 1   2 1 2 3    11   5   0

10   3 1 1 1   0 1 0 0     7   3   0

 

11   0 0 0 1   1 0 1 1     4   2   0

12   2 1 2 2   1 1 3 2    14   7   0

13   1 1 2 1   1 1 2 1    10   4   0

14   0 0 1 1   2 2 4 4    14   9   0

15   3 2 2 1   1 1 3 1    14   7   0

 

16   1 1 2 3   3 3 3 5    21  15   1

17   5 3 3 2   1 3 2 1    20  14   1

18   0 1 0 1   1 1 1 1     6   2   0

19   1 0 1 2   2 2 4 4    16  10   0

20   1 1 1 1   2 2 1 1    10   4   0

 

21   1 1 1 1   0 1 0 0     5   2   0

22   0 0 0 0   0 1 0 0     1   0   0

23   0 0 1 1   0 1 0 0     3   1   0

24   0 0 1 1   0 1 0 2     5   2   0

25   2 1 1 1   1 2 1 2    11   5   0

 

26   2 2 1 1   1 1 0 2    10   4   0

27   2 1 3 3   2 1 3 1    16   9   0

28   1 2 2 2   3 2 3 3    18  10   0

29   3 2 2 2   1 2 3 2    17   9   0

30   2 2 1 1   1 1 1 1    10   4   0

 

31   2 3 2 2   2 1 3 1    16   8   0

Posledná úprava ( 03.04.2019 )
 
 

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo


Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic


Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Registrácia

Kto je pripojený?

Práve je pripojených:
1 Hosť 1 Člen

Štatistika

Členov: 1717
Správ: 287
Odkazov na stránky: 3