Geomagnetická aktivita / Geomagnetic activity arrow K indexy v roku 2019 / K indices in 2019
K indexy v roku 2019 / K indices in 2019
MAY 2019 PDF Tlačiť Email
05.06.2019

May   2019

 

 

            Gr.         K     Sum AK C

day

1   1 2 2 2   2 3 4 5    21  15   1

2   3 3 2 2   2 3 3 2    20  11   1

3   2 1 1 2   2 2 2 3    15   7   0

4   0 2 1 3   3 3 3 2    17  10   0

5   1 1 0 1   0 1 1 1     6   2   0

 

 6   2 1 0 1   2 1 2 2    11   5   0

 7   1 2 1 1   1 2 2 1    11   5   0

 8   1 1 0 1   1 0 1 1     6   2   0

 9   1 2 2 2   2 1 2 3    15   7   0

10   1 2 1 1   1 3 3 3    15   8   0

 

11   4 4 4 4   3 2 3 4    28  22   1

12   1 1 1 1   0 2 2 2    10   4   0

13   1 0 1 2   1 3 2 2    12   6   0

14   3 5 5 3   2 4 4 2    28  24   1

15   1 2 1 1   2 3 3 1    14   7   0

 

16   2 2 1 1   2 2 3 2    15   7   0

17   2 1 2 1   2 2 0 1    11   5   0

18   1 1 1 2   2 1 1 1    10   4   0

19   0 1 1 1   1 1 1 2     8   3   0

20   4 2 1 2   1 2 1 1    14   8   0

 

21   1 2 1 1   2 1 1 1    10   4   0

22   0 2 1 1   1 1 2 1     9   4   0

23   1 2 1 1   2 2 2 2    13   6   0

24   1 2 2 1   2 2 2 2    14   6   0

25   0 1 1 1   0 2 2 1     8   3   0

 

26   1 2 1 0   2 1 1 3    11   5   0

27   2 2 3 1   1 3 3 1    16   9   0

28   1 1 1 2   3 2 3 3    16   9   0

29   3 3 3 3   3 3 3 3    24  15   1

30   3 2 1 2   2 2 3 2    17   9   0

 

31   2 2 1 1   0 1 1 0     8   3   0

Posledná úprava ( 05.06.2019 )
 
APRIL 2019 PDF Tlačiť Email
09.05.2019

April   2019

 

 

               Day         K           Sum  AK   C

 

 1   2 2 1 2   2 2 1 0    12   5   0

 2   0 0 1 1   1 1 4 3    11   7   0

 3   2 2 2 1   2 2 3 3    17   9   0

 4   3 1 1 2   2 4 3 2    18  10   0

 5   3 2 2 2   3 2 3 4    21  13   1

 

 6   2 2 1 2   1 1 3 2    14   7   0

 7   1 2 0 2   2 1 3 3    14   7   0

 8   2 2 2 2   3 3 3 3    20  11   1

 9   3 2 2 2   2 2 3 2    18   9   0

10   3 3 2 1   1 4 4 2    20  13   1

 

11   1 2 1 2   2 2 1 0    11   5   0

12   3 2 1 2   1 2 2 3    16   8   0

13   3 2 2 1   1 1 3 2    15   8   0

14   0 1 2 1   1 1 1 2     9   4   0

15   1 1 2 3   2 2 3 3    17   9   0

 

16   2 2 2 2   2 1 2 2    15   7   0

17   1 1 0 1   0 1 3 2     9   4   0

18   0 0 1 0   1 1 1 1     5   2   0

19   0 1 1 2   2 1 2 1    10   4   0

20   1 0 1 2   1 1 2 1     9   4   0

 

21   1 1 1 2   1 1 1 1     9   4   0

22   0 1 1 1   1 2 1 1     8   3   0

23   1 1 0 1   1 3 4 4    15  10   0

24   4 2 1 2   2 2 1 2    16   9   0

25   1 2 1 2   1 0 2 1    10   4   0

 

26   1 0 0 0   1 1 2 3     8   4   0

27   2 1 2 1   2 2 3 2    15   7   0

28   1 1 1 1   1 1 3 3    12   6   0

29   1 1 1 2   1 2 1 2    11   5   0

30   2 1 1 2   1 1 3 2    13   6   0

 

Posledná úprava ( 09.05.2019 )
 
MARCH 2019 PDF Tlačiť Email
03.04.2019

March    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   4 3 3 3   2 5 4 4    28  23   1

 2   4 2 3 2   2 3 3 2    21  13   1

 3   2 2 1 2   1 1 1 3    13   6   0

 4   2 2 1 2   2 1 1 3    14   7   0

 5   2 0 1 2   1 1 2 2    11   5   0

 

 6   1 1 3 2   2 1 3 3    16   9   0

 7   1 1 1 1   2 3 3 3    15   8   0

 8   3 1 1 2   1 0 1 2    11   5   0

 9   1 0 1 1   2 1 2 3    11   5   0

10   3 1 1 1   0 1 0 0     7   3   0

 

11   0 0 0 1   1 0 1 1     4   2   0

12   2 1 2 2   1 1 3 2    14   7   0

13   1 1 2 1   1 1 2 1    10   4   0

14   0 0 1 1   2 2 4 4    14   9   0

15   3 2 2 1   1 1 3 1    14   7   0

 

16   1 1 2 3   3 3 3 5    21  15   1

17   5 3 3 2   1 3 2 1    20  14   1

18   0 1 0 1   1 1 1 1     6   2   0

19   1 0 1 2   2 2 4 4    16  10   0

20   1 1 1 1   2 2 1 1    10   4   0

 

21   1 1 1 1   0 1 0 0     5   2   0

22   0 0 0 0   0 1 0 0     1   0   0

23   0 0 1 1   0 1 0 0     3   1   0

24   0 0 1 1   0 1 0 2     5   2   0

25   2 1 1 1   1 2 1 2    11   5   0

 

26   2 2 1 1   1 1 0 2    10   4   0

27   2 1 3 3   2 1 3 1    16   9   0

28   1 2 2 2   3 2 3 3    18  10   0

29   3 2 2 2   1 2 3 2    17   9   0

30   2 2 1 1   1 1 1 1    10   4   0

 

31   2 3 2 2   2 1 3 1    16   8   0

Posledná úprava ( 03.04.2019 )
 
FEBRUARY 2019 PDF Tlačiť Email
06.03.2019

February    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   3 3 3 2   2 4 4 4    25  18   1

 2   3 4 2 2   2 4 4 3    24  16   1

 3   3 2 2 1   2 2 3 3    18  10   0

 4   1 1 1 0   2 2 4 3    14   8   0

 5   3 2 1 0   0 2 2 1    11   5   0

 

 6   1 1 2 2   2 2 4 3    17  10   0

 7   2 1 1 0   1 1 2 3    11   5   0

 8   2 1 1 1   1 1 3 4    14   8   0

 9   3 2 1 2   2 3 4 2    19  11   0

10   2 3 1 2   1 1 2 2    14   7   0

 

11   1 1 2 1   3 3 3 3    17  10   0

12   2 2 0 1   1 1 1 3    11   5   0

13   2 2 2 3   3 3 1 2    18  10   0

14   2 3 2 3   1 1 3 2    17   9   0

15   2 1 1 1   1 0 1 0     7   3   0

 

16   0 0 0 0   1 2 2 1     6   3   0

17   0 0 0 0   0 0 3 3     6   4   0

18   3 2 1 1   1 1 1 1    11   5   0

19   1 1 0 0   0 0 1 0     3   1   0

20   1 0 1 1   0 1 2 2     8   3   0

 

21   2 2 3 2   3 2 2 4    20  11   1

22   2 0 1 1   1 0 1 2     8   3   0

23   0 0 1 1   0 1 1 0     4   2   0

24   0 0 1 1   1 1 0 0     4   2   0

25   1 0 1 1   1 0 1 1     6   2   0

 

26   1 0 1 1   1 2 1 1     8   3   0

27   2 0 1 2   3 4 4 4    20  14   1

28   4 3 2 3   4 4 5 3    28  23   1

 

Posledná úprava ( 06.03.2019 )
 
JANUARY 2019 PDF Tlačiť Email
07.02.2019


January    2019

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   1 1 2 2   2 0 0 1     9   4   0

 2   0 0 0 0   1 1 0 0     2   1   0

 3   1 0 0 1   1 0 1 1     5   2   0

 4   2 0 1 2   2 3 4 4    18  12   0

 5   5 3 2 2   2 3 3 4    24  18   1

 

 6   2 2 1 2   2 3 4 2    18  10   0

 7   1 1 1 2   2 1 1 2    11   5   0

 8   2 2 1 2   2 1 2 1    13   6   0

 9   2 1 1 1   1 0 2 2    10   4   0

10   1 1 1 1   1 0 0 1     6   2   0

 

11   2 1 2 2   1 1 1 1    11   5   0

12   1 0 0 1   1 1 1 0     5   2   0

13   0 0 1 1   0 0 2 2     6   3   0

14   2 2 1 1   1 3 1 3    14   7   0

15   3 1 1 1   1 1 2 1    11   5   0

 

16   1 1 1 1   1 1 2 3    11   5   0

17   3 2 1 2   2 2 2 2    16   8   0

18   2 1 1 2   2 2 2 1    13   6   0

19   1 0 1 1   0 1 2 3     9   4   0

20   1 1 1 0   0 1 2 1     7   3   0

 

21   1 0 0 0   0 1 2 2     6   3   0

22   0 0 0 1   1 2 2 2     8   3   0

23   3 2 2 3   3 3 3 5    24  17   1

24   3 3 3 2   1 3 5 5    25  21   1

25   2 2 3 3   3 4 3 2    22  14   1

 

26   2 1 1 1   3 3 2 1    14   7   0

27   2 2 1 1   1 1 1 2    11   5   0

28   1 0 0 0   0 0 1 0     2   1   0

29   2 0 0 0   1 0 0 0     3   1   0

30   0 0 0 0   0 0 1 1     2   1   0

 

31   1 1 1 1   3 3 3 5    18  13   0

Posledná úprava ( 08.02.2019 )
 
 

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo


Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic


Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Registrácia

Kto je pripojený?

Štatistika

Členov: 1705
Správ: 283
Odkazov na stránky: 3