Geomagnetická aktivita / Geomagnetic activity arrow K indexy v roku 2018 / K indices in 2018
K indexy v roku 2018 / K indices in 2018
SEPTEMBER 2018 PDF Tlačiť Email
04.10.2018

September    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   1 1 0 1   2 1 3 2    11   5   0

 2   2 2 1 1   1 2 2 2    13   6   0

 3   1 1 1 0   1 1 1 3     9   4   0

 4   2 2 2 1   1 2 3 3    16   8   0

 5   3 3 1 2   3 2 2 1    17   9   0

 

 6   2 1 1 1   1 1 2 2    11   5   0

 7   2 2 2 1   1 1 1 1    11   5   0

 8   1 0 3 2   1 2 1 1    11   5   0

 9   2 1 2 1   2 2 2 3    15   7   0

10   0 0 1 2   2 5 5 5    20  20   1

 

11   4 4 5 5   3 4 4 3    32  29   2

12   2 2 1 1   2 3 3 4    18  10   0

13   4 3 2 3   3 3 2 4    24  16   1

14   3 3 2 2   2 2 4 4    22  14   1

15   2 1 2 2   3 1 1 3    15   8   0

 

16   1 2 1 2   1 0 2 2    11   5   0

17   3 2 2 2   1 2 3 3    18  10   0

18   3 2 2 2   1 1 1 1    13   6   0

19   1 2 1 1   1 1 0 0     7   3   0

20   0 0 0 1   1 0 0 0     2   1   0

 

21   0 1 1 1   1 1 2 4    11   6   0

22   5 4 3 3   4 3 5 4    31  28   2

23   3 2 2 2   3 2 3 3    20  11   1

24   2 2 2 2   2 1 3 2    16   8   0

25   2 2 1 2   2 2 4 4    19  11   0

 

26   1 1 1 1   2 3 2 3    14   7   0

27   1 1 1 2   2 1 1 3    12   6   0

28   3 1 2 1   0 1 1 3    12   6   0

29   3 2 2 2   2 2 2 4    19  10   0

30   1 2 1 1   1 1 3 2    12   6   0

 

 

Posledná úprava ( 04.10.2018 )
 
AUGUST 2018 PDF Tlačiť Email
04.09.2018

August    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   2 1 1 1   2 2 2 3    14   7   0

 2   2 2 2 1   2 1 1 0    11   5   0

 3   1 2 2 3   3 2 1 1    15   8   0

 4   1 2 1 1   1 1 1 1     9   4   0

 5   1 2 1 2   2 2 1 1    12   5   0

 

 6   1 2 1 2   1 1 2 1    11   5   0

 7   2 2 1 2   3 3 3 2    18  10   0

 8   1 1 1 2   2 2 2 1    12   5   0

 9   2 1 2 2   1 1 1 0    10   4   0

10   2 2 1 1   1 2 1 1    11   5   0

 

11   2 2 2 2   3 3 2 4    20  11   1

12   1 1 1 2   2 1 2 2    12   5   0

13   1 1 1 1   1 1 1 2     9   4   0

14   1 1 1 2   1 1 0 1     8   3   0

15   2 1 2 2   4 4 4 4    23  16   1

 

16   4 2 2 3   3 2 2 3    21  13   1

17   3 3 2 2   1 1 4 4    20  13   1

18   2 2 3 3   2 3 2 2    19  10   0

19   2 2 1 1   1 3 3 2    15   8   0

20   3 3 2 2   2 3 4 2    21  13   1

 

21   3 1 2 2   1 1 1 2    13   6   0

22   1 1 1 1   2 2 1 2    11   5   0

23   2 1 1 1   2 2 1 1    11   5   0

24   0 1 1 1   3 1 1 1     9   4   0

25   1 1 3 2   3 2 4 4    20  13   1

 

26   5 6 5 4   5 6 5 3    39  49   2

27   2 2 2 3   3 6 5 3    26  24   1

28   4 2 2 2   2 1 1 1    15   8   0

29   3 1 0 1   2 2 1 2    12   6   0

30   1 1 1 0   0 1 2 3     9   4   0

 

31   1 1 1 1   1 2 3 1    11   5   0

Posledná úprava ( 04.09.2018 )
 
JULY 2018 PDF Tlačiť Email
03.08.2018

July    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 

 

 1   1 1 1 1   1 0 1 0     6   2   0

 2   0 1 1 1   1 0 1 0     5   2   0

 3   0 1 1 1   2 2 1 1     9   4   0

 4   2 1 1 1   1 2 1 1    10   4   0

 5   2 2 1 3   4 4 5 4    25  20   1

 

 6   4 2 2 2   2 2 1 3    18  10   0

 7   2 2 1 1   1 2 2 1    12   5   0

 8   2 2 2 1   1 0 1 2    11   5   0

 9   0 1 1 1   1 0 0 1     5   2   0

10   2 2 1 2   3 2 2 1    15   7   0

 

11   1 2 2 2   3 2 3 3    18  10   0

12   2 3 2 2   3 2 2 2    18   9   0

13   3 2 1 1   1 2 1 1    12   6   0

14   2 1 1 1   1 1 2 0     9   4   0

15   1 2 1 1   1 1 1 1     9   4   0

 

16   1 2 3 1   1 3 3 4    18  11   0

17   1 3 2 1   1 2 1 1    12   6   0

18   1 1 1 1   1 1 1 2     9   4   0

19   1 1 1 2   1 2 2 1    11   5   0

20   2 1 1 2   2 1 2 2    13   6   0

 

21   2 3 3 3   3 3 2 2    21  12   1

22   2 2 1 2   1 2 1 1    12   5   0

23   0 2 1 1   1 1 1 1     8   3   0

24   4 3 3 3   2 4 4 4    27  20   1

25   3 3 1 2   1 2 1 2    15   8   0

 

26   0 2 1 2   1 2 1 1    10   4   0

27   1 2 1 1   1 1 1 2    10   4   0

28   2 2 1 2   2 1 2 1    13   6   0

29   2 1 0 1   1 1 3 1    10   5   0

30   1 1 0 1   2 1 3 2    11   5   0

 

31   1 1 1 1   1 2 2 3    12   6   0

Posledná úprava ( 03.08.2018 )
 
JUNE 2018 PDF Tlačiť Email
28.06.2018

June    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   3 3 4 4   5 3 2 3    27  21   1

 2   2 3 2 2   3 3 4 4    23  15   1

 3   2 3 1 2   3 3 2 2    18  10   0

 4   1 1 1 2   1 2 2 1    11   5   0

 5   1 1 2 1   2 2 1 1    11   5   0

 

 6   1 1 1 1   1 3 3 2    13   7   0

 7   3 2 1 1   1 1 1 1    11   5   0

 8   1 2 1 2   1 1 1 0     9   4   0

 9   1 1 1 1   1 1 2 0     8   3   0

10   1 2 1 0   1 2 1 0     8   3   0

 

11   1 1 1 1   2 2 1 2    11   5   0

12   2 2 1 1   1 1 1 1    10   4   0

13   0 1 0 1   1 1 2 2     8   3   0

14   2 1 1 2   1 2 1 1    11   5   0

15   1 2 1 2   1 1 1 0     9   4   0

 

16   0 1 1 0   0 1 0 1     4   2   0

17   1 1 1 1   1 1 2 2    10   4   0

18   4 3 3 3   3 2 3 3    24  15   1

19   2 2 3 2   2 1 1 2    15   7   0

20   1 2 2 2   1 2 1 2    13   6   0

 

21   1 1 1 1   1 1 0 0     6   2   0

22   1 1 1 1   1 1 2 1     9   4   0

23   3 3 2 4   4 4 3 3    26  19   1

24   2 2 2 2   2 1 2 2    15   7   0

25   1 2 1 2   3 3 3 4    19  11   0

 

26   4 3 2 3   3 3 3 2    23  15   1

27   1 2 1 2   2 2 2 3    15   7   0

28   2 2 1 2   2 2 2 2    15   7   0

29   1 1 1 1   1 2 1 0     8   3   0

30   0 1 2 2   2 2 1 2    12   5   0

Posledná úprava ( 02.07.2018 )
 
MAY 2018 PDF Tlačiť Email
01.06.2018

 

 

May    2018

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   0 1 1 1   1 0 1 1     6   2   0

 2   1 1 1 2   1 1 1 1     9   4   0

 3   1 0 1 2   1 1 1 2     9   4   0

 4   1 1 2 2   1 1 2 2    12   5   0

 5   1 1 0 3   3 4 4 5    21  17   1

 

 6   5 3 3 3   3 3 4 5    29  25   2

 7   4 3 3 2   3 3 2 3    23  15   1

 8   3 3 2 3   2 4 4 2    23  15   1

 9   3 2 2 2   2 3 4 4    22  14   1

10   3 2 2 2   2 4 1 3    19  11   0

 

11   2 3 3 2   3 2 4 4    23  15   1

12   2 3 1 2   1 2 2 3    16   8   0

13   1 1 2 2   3 3 2 3    17   9   0

14   1 1 1 1   1 1 1 2     9   4   0

15   0 1 1 1   1 2 2 1     9   4   0

 

16   0 0 0 1   1 1 2 2     7   3   0

17   3 2 2 3   3 3 2 3    21  12   1

18   2 1 1 2   1 1 1 1    10   4   0

19   0 1 1 2   1 1 2 1     9   4   0

20   1 2 1 1   1 1 0 0     7   3   0

 

21   0 1 0 1   0 1 0 1     4   2   0

22   0 1 1 1   2 2 2 2    11   5   0

23   2 2 3 3   2 2 1 1    16   8   0

24   1 2 1 1   2 2 1 1    11   5   0

25   1 1 1 1   1 1 1 0     7   3   0

 

26   1 1 0 1   1 1 2 1     8   3   0

27   1 2 1 2   1 1 1 1    10   4   0

28   1 2 1 2   2 2 1 1    12   5   0

29   1 2 1 1   2 1 1 1    10   4   0

30   1 1 1 1   1 1 2 2    10   4   0

 

31   2 2 1 2    2 4 4 3    20  13  1

Posledná úprava ( 04.06.2018 )
 
 

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo


Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic


Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Registrácia

Kto je pripojený?

Štatistika

Členov: 1681
Správ: 268
Odkazov na stránky: 3