KI 2009-2013
DECEMBER 2017 PDF Tlačiť Email
02.01.2018

December    2017

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   2 2 1 1   2 3 3 1    15   8   0

 2   1 0 0 0   1 3 1 0     6   3   0

 3   0 0 0 0   0 0 0 2     2   1   0

 4   0 0 1 2   2 3 4 5    17  13   0

 5   3 3 3 4   5 5 4 4    31  28   2

 

 6   3 3 2 2   3 3 4 2    22  14   1

 7   2 1 2 2   3 3 3 3    19  10   0

 8   1 1 1 1   2 1 2 1    10   4   0

 9   1 0 1 1   2 2 2 0     9   4   0

10   0 0 0 1   1 2 1 2     7   3   0

 

11   1 2 2 2   3 3 3 2    18  10   0

12   3 2 2 2   1 3 5 4    22  16   1

13   1 1 1 1   1 3 3 3    14   8   0

14   3 1 1 1   0 0 2 1     9   4   0

15   1 0 0 1   1 2 1 2     8   3   0

 

16   0 0 0 1   1 1 1 3     7   3   0

17   3 2 4 2   3 4 5 4    27  22   1

18   4 3 3 3   3 3 2 1    22  14   1

19   1 1 1 0   1 2 3 3    12   6   0

20   2 1 1 2   2 1 3 1    13   6   0

 

21   1 0 1 2   1 1 0 0     6   2   0

22   0 0 1 0   0 0 0 2     3   1   0

23   1 2 1 2   1 0 1 1     9   4   0

24   2 2 1 2   3 4 3 4    21  14   1

25   3 1 1 2   2 3 4 3    19  11   0

 

26   3 2 1 1   2 2 4 4    19  12   0

27   2 2 1 1   1 3 2 3    15   8   0

28   1 1 1 1   2 2 2 2    12   5   0

29   1 1 1 1   1 2 3 1    11   5   0

30   1 1 0 0   1 1 1 3     8   4   0

 

31   0 0 1 1   1 1 2 3     9   4   0

Posledná úprava ( 02.01.2018 )
 
NOVEMBER 2017 PDF Tlačiť Email
07.12.2017

November    2017

 

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 1   1 0 0 1   1 0 1 2     6   2   0

 2   2 2 1 1   1 2 2 3    14   7   0

 3   4 2 2 3   2 1 2 2    18  10   0

 4   2 1 0 1   1 1 0 2     8   3   0

 5   1 0 1 0   0 0 1 1     4   2   0

 

 6   1 0 0 0   0 0 0 1     2   1   0

 7   1 2 2 3   4 4 6 5    27  27   1

 8   4 5 3 4   5 5 5 5    36  39   2

 9   4 3 2 3   3 4 4 4    27  20   1

10   3 3 3 3   4 4 4 3    27  20   1

 

11   3 2 1 2   2 1 1 2    14   7   0

12   2 1 1 1   1 2 3 3    14   7   0

13   1 2 1 1   2 3 1 0    11   5   0

14   3 3 2 1   2 3 3 3    20  11   1

15   2 2 2 3   2 4 3 2    20  11   1

 

16   4 4 2 1   1 2 3 3    20  13   1

17   1 1 1 2   2 0 1 1     9   4   0

18   1 1 1 1   2 2 2 2    12   5   0

19   1 1 2 2   0 0 2 1     9   4   0

20   1 1 0 1   1 2 3 4    13   8   0

 

21   4 4 3 2   3 4 4 3    27  20   1

22   2 2 1 2   3 3 3 2    18  10   0

23   2 1 2 3   3 2 3 4    20  12   1

24   3 1 1 1   0 1 5 4    16  13   0

25   3 2 1 1   0 2 2 0    11   5   0

 

26   0 0 1 0   1 1 2 1     6   2   0

27   2 2 1 1   2 1 2 2    13   6   0

28   2 2 1 2   1 1 2 1    12   5   0

29   1 1 1 1   0 1 2 2     9   4   0

30   2 4 1 2   2 4 2 3    20  13   1

 

Posledná úprava ( 07.12.2017 )
 
OCTOBER 2017 PDF Tlačiť Email
02.11.2017

October    2017

 

 

Day         K           Sum  AK   C

 

 1   3 2 2 2   3 4 2 4    22  14   1

 2   1 2 1 2   1 1 1 0     9   4   0

 3   2 2 2 0   0 1 1 2    10   4   0

 4   2 2 1 1   0 1 2 3    12   6   0

 5   3 1 1 1   1 1 2 4    14   8   0

 

 6   3 2 1 2   1 2 2 3    16   8   0

 7   2 1 0 1   1 1 2 1     9   4   0

 8   2 1 1 0   1 0 1 1     7   3   0

 9   2 1 1 1   0 0 0 0     5   2   0

10   0 0 0 0   0 1 1 3     5   3   0

 

11   4 3 4 3   4 5 5 4    32  29   2

12   4 2 4 4   4 4 3 5    30  26   2

13   3 4 1 3   5 4 6 5    31  33   2

14   5 3 3 4   3 4 3 3    28  22   1

15   4 3 2 4   4 4 4 1    26  20   1

 

16   2 3 2 2   2 2 3 3    19  10   0

17   1 1 1 1   2 1 2 1    10   4   0

18   1 1 0 1   1 0 2 3     9   4   0

19   3 2 2 2   2 4 3 3    21  13   1

20   4 1 1 2   2 1 2 2    15   8   0

 

21   2 2 2 2   2 3 3 4    20  11   1

22   3 2 1 1   1 1 2 2    13   6   0

23   2 1 1 2   1 1 1 2    11   5   0

24   1 0 2 3   5 6 3 5    25  27   1

25   3 2 4 3   2 3 4 4    25  18   1

 

26   3 2 3 3   4 5 4 1    25  20   1

27   3 1 0 1   0 0 1 2     8   4   0

28   2 1 1 1   1 2 2 1    11   5   0

29   1 1 0 1   1 1 2 1     8   3   0

30   1 1 0 1   0 1 0 1     5   2   0

 

31   1 0 0 1   2 0 0 0     4   2   0

Posledná úprava ( 02.11.2017 )
 
SEPTEMBER 2017 PDF Tlačiť Email
04.10.2017

September    2017

 

Day          K           Sum  AK   C

 

 

  1   3 2 2 3   4 2 2 4    22  14   1

  2   4 4 4 3   2 3 3 3    26  19   1

 3   2 1 1 2   2 2 1 2    13   6   0

  4   4 3 2 2   2 3 4 4    24  16   1

  5   4 3 3 2   2 2 3 2    21  13   1

 

  6   2 1 1 3   4 2 1 4    18  11   0

7   3 3 2 2   2 2 3 6    23  19   1

8   6 4 4 5   6 6 5 4    40  52   2

9   2 2 1 1   1 0 0 0     7    3    0

10   0 0 0 0   0 3 3 3     9    6    0

 

11   3 2 2 2   2 3 3 3    20  11   1

12   2 1 2 2   3 3 5 5    23  19   1

13   5 2 3 3   1 1 2 1    18  13   0

14   2 2 1 2   4 6 4 4    25  23   1

15   5 3 4 3   3 3 6 4    31  30   2

 

16   5 4 2 3   4 4 4 3    29  24   2

17   2 2 2 2   4 4 3 2    21  13   1

18   4 3 3 3   3 3 3 4    26  18   1

19   3 1 1 2   1 3 3 2    16   9   0

20   3 3 1 2   2 1 3 1    16   9   0

 

21   0 1 2 2   2 1 2 3    13   6   0

22   1 0 2 1   1 2 3 3    13   7   0

23   1 1 1 1   1 1 3 1    10   5   0

24   1 0 1 1   1 2 3 3    12   6   0

25   2 2 1 1   0 1 1 0     8   3   0

 

26   1 1 1 1   0 0 1 2     7    3    0

27   3 3 4 3   3 4 6 5    31  30   2

28   5 4 4 3   4 4 4 5    33  31   2

29   3 2 2 3   3 2 3 3    21  12   1

Posledná úprava ( 06.10.2017 )
 
AUGUST 2017 PDF Tlačiť Email
06.09.2017

August    2017

 

 

Day           K           Sum  AK   C

 

 1   1 1 2 1   2 2 0 1    10   4   0

 2   1 2 0 1   2 1 1 2    10   4   0

 3   0 1 1 2   2 4 4 4    18  13   0

 4   3 3 3 3   4 4 3 3    26  18   1

 5   3 3 2 2   3 4 4 3    24  16   1

 

 6   3 2 2 4   3 2 3 3    22  14   1

 7   1 2 2 2   2 1 1 1    12   5   0

 8   1 2 1 1   1 2 2 1    11   5   0

 9   0 1 1 2   1 2 2 1    10   4   0

10   0 2 1 2   2 1 0 2    10   4   0

 

11   2 2 1 2   1 2 3 2    15   7   0

12   3 3 2 1   1 1 3 3    17  10   0

13   3 2 1 2   1 2 2 3    16   8   0

14   2 2 0 2   2 2 2 1    13   6   0

15   1 1 0 1   0 1 1 2     7   3   0

 

16   2 1 1 1   1 2 3 3    14   7   0

17   3 2 4 4   4 4 4 4    29  23   2

18   4 3 2 3   3 3 5 3    26  20   1

19   4 2 4 4   4 5 3 4    30  26   2

20   4 5 3 2   3 3 3 3    26  20   1

 

21   2 2 3 3   2 2 2 3    19  10   0

22   4 4 3 2   3 3 3 4    26  19   1

23   3 3 3 3   4 5 5 3    29  25   2

24   3 3 2 2   2 2 1 1    16   8   0

25   0 1 2 2   2 1 1 3    12   6   0

 

26   1 1 1 1   1 2 2 1    10   4   0

27   2 1 1 2   2 3 4 4    19  12   0

28   1 1 1 1   0 1 0 1     6   2   0

29   1 1 1 2   1 3 4 3    16  10   0

30   2 2 2 0   0 0 1 0     7   3   0

 

31   1 3 5 4   4 4 4 3    28  24   1

Posledná úprava ( 06.09.2017 )
 
<< Začiatok < Predchádzajúca 1 2 Nasledujúca > Koniec >>

Zobrazujem 1 - 9 z 12
 

Adresa:

Geomagnetické observatórium

Geofyzikálny odbor

Ústav vied o Zemi

Slovenská akadémia vied

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo


Address:

Geomagnetic Observatory

Geophysical Division

Earth Science Institute

Slovak Academy of Sciences

Komárňanská 108

947 01 Hurbanovo

Slovak Republic


Telefón:

0357602211

Phone:

00421357602211

E-mail:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript, aby ste ju mohli vidieť.

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?
Nemáte účet? Registrácia

Kto je pripojený?

Štatistika

Členov: 1704
Správ: 281
Odkazov na stránky: 3